Verksamhet

Vi kan rörmontage och mekaniska installationer. Karlstads Processrör AB hjälper dig att lyckas med ditt projekt vare sig det gäller om- eller nybyggnationer. Vår verkstad finner du på Lamberget i Karlstad, men vi utför installationer i hela Sverige.
Svetsande tillverkning

Vi är ett svetsande företag med rötterna inom skogsindustrin. Men vi verkar även inom energi- och kemibranschen. Självklart är all vår personal utbildade inom SSG Entré och Heta arbeten.

Installationer av rörsystem

Som företagsnamnet avslöjar så hjälper vi industrin att lyckas med sina projekt när det gäller om och tillbyggnad av just processrör. Vid behov och önskemål tillverkar vi även specialanpassade rörkomponenter i egen verkstad.

Anläggningsvana montörer

Då vi till största del verkar på plats i er anläggning, oftast under pågående drift, är vi noga med att driva projektet efter era önskemål och krav. Säkerheten kommer först för att inte drabbas av olyckor eller driftstörningar.

Om oss

Vi har mångårig branschvana inom processindustrin och utför uppdrag inom hela Sverige. Vi tar fram lösningar efter just ditt projekts förutsättningar.

Vår inriktning är rörmontage och installationer inom process- och energiindustrin. Karlstads Processrör AB hjälper dig att lyckas med ditt projekt vare sig det gäller om- eller nybyggnationer.

Vår organisation möjliggör korta ledtider där vi följer ditt projekts alla delar, från förfrågan till slutinspektion. Det gör ditt projekt effektivare både vad gäller tid och ekonomi.

Även om vi håller vår organisation förhållandevis liten så har vi ett stort kontaktnät. Vilket gör att vi kan mobilisera mycket folk när det gäller. Runt driftstopptider är vi ofta mångdubbelt fler än vanligt.

Vi har mångårig erfarenhet av rörmontage och mekaniska installationer. Vi har svetskompetens för de flesta förekommande material inom branschen. All personal är utbildad i SSG Entré och Heta arbeten.

Företaget är helägt och drivs av samma personer som jobbar i företaget. Vi tror att möjligheten att skapa sina egna förutsättningar blir störst då. Även chansen att lyckas uppnå sina mål utan externa krav eller avkastningskrav.

Kunder

Exempel på några av våra nöjda kunder. Vår inriktning är främst inom pappersindustrin, men även energi- och kemindustri.

Billerud Korsnäs
Andritz
Stora Enso
Nordic Paper
Metsä
Metsä Serla
Akzo Nobel
Linde Energi
Fortum
NCC
PEAB
Södra