admin

Revisions och underhållsstopp

En stor del utav vår verksamhet bygger på att förbereda och genomföra revisionsstopp hos våra kunder.

Prefabricering i verkstad

Ombyggnad råvattenstation Nymölla

Stoppkritisk ombyggnad av fabrikens råvattenförsörjning. Hög prefabriceringsgrad för att möjliggöra snabbt byte.

Filterenhet

Filterenhet

Tillverkning av rörsystem till filteranläggning.

vakuumsystem

Ombyggnad pappersmaskin 2

Ombyggnad och modernisering av pappersmaskin 2 vid Billerud Korsnäs Gruvön 2008.