Filterenhet

Tillverkning av rörsystem till filteranläggning.

Filterenhet
Rör under tillverkning.