Kokeriombyggnad Pulp 2015

SK-2 Gruvön

SK-2 och tillhörande sileri vid Billerud Korsnäs Gruvön.

SK-2 Gruvön